CẦU CŨ BỎ HOANG
Ảnh của Vũ Đình Huyến, Lm. (CRM)
Nhìn chiếc cầu cũ bỏ hoang
Nhớ về những chiếc cầu ao quê nghèo
(bt)