Tối thứ Sáu 08/09/2017. Có 34 em Thiếu Nhi Thánh Thể thuộc Liên Đoàn Nữ Vương Hòa Bình Sydney đã đến thánh đường Our Lady of Mount Carmel, Mt. Pritchard lãnh nhận Bí tích Thêm Sức do Cha Tuyên Úy Trưởng Remy Bùi Sơn Lâm được Đức Tổng Giám Mục Sydney ủy quyền ban phép Thêm Sức cho các em.

Xem Hình

Tham dự Thánh Lễ có quý phụ huynh, quý Vú Bõ đỡ đầu, Quý Sơ Trợ Úy, quý Huynh Trưởng, và quý Quan Khách. Trước khi dâng Thánh lễ, Cha Tuyên uý Trưởng Bùi Sơn Lâm ngỏ lời chúc mừng đến các em Thiếu Nhi hôm nay sẽ được nhận ơn Chúa Thánh Thần và chào mừng quý phụ huynh.

Sau Phúc Âm, Cha FX Nguyễn Văn Tuyết, Tuyên uý Đặc Trách Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Nữ Vương Hòa Bình Sydney, giới thiệu và đọc danh sách các em nhận lãnh Bí tích Thêm Sức và trong bài giảng Cha Tuyên úy trưởng cũng giải thích về bảy ơn Chúa Thánh Thần mà các em sẽ lãnh nhận qua Bí Tích Thêm Sức.

Sau bài giảng là lời tuyên xưng đức tin của các em sẽ lãnh nhận bí tích Thêm Sức. Kế tiếp Cha Remy Bùi Sơn Lâm chủ tế ban phép Thêm Sức.

Cùng đồng tế thánh lễ có quý Cha Nguyễn Văn Tuyết, Cha Paul Văn Chi và Cha Nguyễn Thái Hoạch, Cha Trần Văn Trợ và Cha Quốc Tấn.

Trước khi kết thúc Thánh lễ hai em Thiếu Nhi đại diện các em lãnh nhận bí tích Thêm Sức lên ngỏ lời cám ơn quý Cha, quý Sơ, quý Huynh Trưởng, quý Giảng Viên Giáo Lý đã nâng đỡ hướng dẫn dạy dỗ các em trong những lớp Giáo Lý suốt trong một năm qua để hôm nay được vinh hạnh lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần qua Bí tích Thêm Sức. Các em cũng cám ơn quý ân nhân đã giúp đỡ vật chất lẫn tinh thần, quý Ban Mục Vụ Giáo Đoàn Mt. Pritchard, Ca đoàn Ngôi Ba Mt Pritchard đã hát rất hay giúp cho cộng đoàn dâng thánh lễ một cách sốt sắng và tất cả mọi người đã đến tham dự cầu nguyện cho các em trong Thánh lễ hôm nay. Các em hứa sẽ cố gắng sống ngoan hiền đạo đức và noi gương Chúa Giêsu Thánh Thể là Vị Anh Cả Tối Cao của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể.

Sau khi kết thúc Thánh lễ, qúy Cha và các em chụp chung tấm hình kỷ niệm và nhận lãnh chứng chỉ Thêm Sức .

Diệp Hải Dung