Sáng Chúa Nhật 13/08/2017 rất đông đủ mọi người đã đến Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Bringelly – Sydney hành hương ngày 13 kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima 100 năm và mừng kính Lễ Quan Thầy của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Tổng Giáo Phận Sydney.

Xem Hình

Mọi người tập trung trước tượng đài Đức Mẹ và Cha Phêrô Đặng Đình Nên Linh hướng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo TGP Sydney dâng lời nguyện và xông hương tượng đài Đức Mẹ, kiệu tượng Thánh Nữ Monica sau đó cung nghinh tượng Thánh Nữ Monica về hội trường Trung Tâm Tĩnh Huấn Thánh Giuse. Cuộc kiệu rất trang nghiêm mọi người cùng hiệp dâng lên Đức Mẹ Chuỗi Mân Côi Mùa Mừng cầu cho Gia Đình và Cộng Đồng.

Khi kiệu tượng Thánh Nữ Monica đã về đến Hội Trường và an vị trên bàn thờ, mọi ngưởi cùng lắng nghe sơ lược về tiểu sử của Thánh nữ Monica sau đó Cha Phêrô Đặng Đình Nên Linh hướng ngỏ lời chúc mừng Bổn Mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo TGP Sydney và cũng nhân dịp ngày 13 kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima đồng thời gồm có qúy Cha Canut Nguyễn Thái Hoạch, Cha Giuse Vũ Hoàng Anh và Cha Thomas Thành hiệp dâng Thánh lễ.

Trong bài giảng Cha Linh hướng Đặng Đình Nên nói về sự liên lỷ kiên trì cầu nguyện của Thánh nữ Monica để rồi Thiên Chúa đã đoái thương nhậm lời và ban ơn hoán cải cho Augustino là con trai của Thánh nữ trở về với Chúa với Giáo Hội…

Sau bài giảng là nghi thức Xức Dầu Thánh cho các vị cao niên, các vị đau yếu trong Cộng Đồng. Nguyện xin Thiên Chúa ban ơn chữa lành phần hồn cũng như phần xác.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, ông Nguyễn Ngọc Khiêm Phó Chủ tịch CĐCGVN TGP Sydney thay mặt Cộng Đồng ngỏ lời chúc mừng Bổn Mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo TGP Sydney, kế tiếp chị Phạm Thị Yên thay mặt Ban Chấp Hành của Hội ngỏ lời cám ơn quý Cha, quý quan khách và tất cả mọi người đã dành thời gian quý báu đến tham dự lễ Quan Thầy của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo TGP Sydney. Cám ơn quý Ban Thường Vụ, quý Hội Đồng Mục Vụ, Ban Mục Vụ Trung Tâm Bringelly và các Ban Ngành Đoàn Thể.

Sau cùng Cha Linh Hướng Đặng Đình Nên ngỏ lời cám ơn quý Cha đã đến cùng hiệp dâng Thánh lễ và đặc biệt cám ơn Ca đoàn Monica đã hát rất hay giúp mọi người sốt sắng trong Thánh lễ.

Thánh lễ kết thúc mọi người cùng ở lại tham dự tiệc liên hoan mừng bổn mạng trong nhà ăn Trung Tâm.

Diệp Hải Dung