Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.8/11/2017
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

94. NĂM MƯƠI VẪN CÒN NGU
Có một người dân quê được làm sai dịch ở quan phủ, đi hỏi các vị tiền bối về điều lệ của luật hình sự.
Lão tiền bối giới thiệu các loại hình phạt như cây roi (để đánh), cây côn (để hèo), rồi nói:
- “Dùng cây gai nhỏ đánh từ mười đến năm mươi roi gọi là “roi 笞”; dùng cây gai lớn mà đánh từ sáu mươi đến một trăm thì gọi là “trượng...”
Người dân quê ấy rất lấy làm kinh ngạc, nói:
- “Tôi không tin, lẽ nào đến năm mươi tuổi vẫn còn ngu 痴 (1) không biết gì sao ?
(Giải Uẩn thiên)

Suy tư 94:
Không ai đến năm mươi tuổi rồi mà vẫn con ngu ngơ, nếu có chăng nữa thì họ là những người bệnh hoạn. Nhưng thời nay và thời trước cũng vẫn có những người đến năm mươi sáu mươi tuổi rồi mà vẫn còn ngu ngơ, đó là những người kiêu ngạo, luôn đặt mình làm trung tâm của mọi người; là những người luôn lấy chức quyền để áp đặt chuyện này chuyện nọ cho người khác mà không hỏi ý kiến của họ...
Không hiểu thì hỏi đó là chuyện thường tình của người ham học hỏi và cầu tiến, đó cũng là luật bất thành văn của người khiêm tốn vậy.
Có người đến năm mươi tuổi vẫn còn ngu ngơ vì đã tự cho mình đầy đủ rồi, họ chưa trưởng thành; có người đến năm mươi tuổi vẫn còn ngu ngơ vì họ quá tin tưởng vào khả năng của mình; có người đến năm mươi tuổi vẫn còn ngu ngơ vì họ uống rượu như uống nước lã nên đầu óc không còn sáng suốt nữa.
Đến năm mươi tuổi vẫn con ngu ngơ thì vừa tội nghiệp vừa đáng sợ...

(1) Chữ “roi笞” phát âm tiếng Hoa giống như chữ “ngu痴”, gọi là đồng âm khác nghĩa, không hiểu gì sao ?”

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư

------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info

See Also

8/10/2017
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
8/10/2017
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
8/8/2017
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
8/8/2017
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
8/7/2017
Suy Niệm Chúa Nhật XIX Thường Niên – Năm A
Lm. Anthony Trung Thành
8/7/2017
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
8/7/2017
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
8/5/2017
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
8/5/2017
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
8/5/2017
Suy Niệm Lễ Chúa Hiển Dung – Năm A
Lm. Anthony Trung Thành
8/4/2017
Mỗi tuần SỐNG một câu Lời Chúa (CN 18 TN)
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
8/4/2017
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
8/4/2017
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
8/3/2017
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
8/3/2017
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
8/3/2017
Thánh Gioan Maria Vianney và Tòa Giải Tội
Lm.Giuse Nguyễn Hữu An
8/2/2017
Suy Niệm Chúa Nhật XVIII Thường Niên – Năm A
Lm. Anthony Trung Thành
8/2/2017
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
8/2/2017
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
8/1/2017
Suy niệm Chúa nhật XVIII thường niên – năm A
Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ