ĐỒI VÀNG POPPY
Ảnh của Lê Trị
Tôi lại về tìm em trên cánh đồng hoa
Mùa xuân còn đây nhưng em đâu sao không thấy
Những đoá poppy vàng của chiều xuân năm ấy
Vẩn thật nồng nàn giữa vùng gió mênh mông
(Trích thơ của Khiếu Long Tiểu Vũ Vi)