Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Đồi Vàng Poppy
Lê Trị5/18/2017
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

ĐỒI VÀNG POPPY
Ảnh của Lê Trị
Tôi lại về tìm em trên cánh đồng hoa
Mùa xuân còn đây nhưng em đâu sao không thấy
Những đoá poppy vàng của chiều xuân năm ấy
Vẩn thật nồng nàn giữa vùng gió mênh mông
(Trích thơ của Khiếu Long Tiểu Vũ Vi)

See Also

5/2/2017
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Hoa Vàng Trên Non
Mỹ Lê
4/19/2017
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Hoa Vàng Đồi Xuân
Mỹ Lê
4/6/2017
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Đôi Nấm Tí Hon
Richard Drysdale
3/28/2017
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Đan Cờ Vàng
Đặng Đức Cương
3/27/2017
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Hoa Xuân Trên Đồi
Richard Drysdale
3/22/2017
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Thập Giá Trên Đồi
Lê Trị
3/19/2017
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Nắng Trên Đồi Xuân
Nguyễn Đức Cung
3/6/2017
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Nhịp Cầu Vàng
Lê Trị
2/28/2017
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Nụ Hôn Vội Vàng
Joseph Ngọc Phạm
2/16/2017
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Có Đôi
Đặng Đức Cương
2/14/2017
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền:Tuyết Trắng Thu Vàng Quàng Vai
Mỹ Lê
2/1/2017
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Mai Vàng
Dominic Đức Nguyễn
1/22/2017
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Chiều Biển Vắng
Lê Trị
1/20/2017
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Đời Tu Hành
Tấn Đạt
1/15/2017
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Cúc Vàng Mùa Tết
Thérésa Nguyễn
11/9/2016
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Cúc Vàng
Thérésa Nguyễn
10/28/2016
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Thu Vàng
Nguyễn Đức Cung
9/18/2016
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Hoa Vàng Bên Giậu
Thérésa Nguyễn
8/25/2016
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Ca Vang Giữa Trời
Nguyễn Đức Cung
8/15/2016
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Cá Vàng Có Đôi
Đặng Đức Cương