Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.3/17/2017
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

30. HAI THỨ ẤY

Phan Trực Phương tính rất hài hước, một hôm đi đến Bình Giang, Trịnh thái thú hỏi:
- “Đàn bà ở phương nam có đẹp không ?”
Phan Trực Nam bèn đem hai người đàn bà đẹp là Vương Huệ và Triệu Chính ra trả lời, Trịnh thái thú lại không vì thế mà ngạc nhiên, nói:
- “Triệu Chính có gì là đẹp, hai gò má trên mặt quá cao”.
Phan Trực Phương hỏi lại:
- “Đàn bà phương nam lẽ nào không có xương sao ? Dù cho là hoàng hậu của Tiền đại vương được tiếng là rất đẹp, nhưng cũng không thể thiếu hai thứ đồ vật ấy !”.
(Hiên Cứ lục)

Suy tư 30:
Có những người lớn tuổi tự cho mình có quyền “nói phét” mà không sợ người khác bắt lỗi hay con nít chê cười, nên đã có những lời nói tục tỉu, mất lịch sự và thiếu tư cách.
Có một vài người dâng mình làm tôi tớ Thiên Chúa cứ tưởng mình “nói bậy” là không có tội, nên cứ pha trò, đùa giỡn với những lời lẽ không xứng hợp với “kẻ đi tu” là tôi tớ Chúa, họ cứ tưởng như thế là giúp vui và có khi tưởng rằng như thế là để cho mọi người biết mình có cả “một bụng” văn thơ, chuyện tiếu lâm, có khi làm gương xấu cho người khác và gây cớ vấp phạm cho tha nhân.
Người khác pha trò đùa giỡn không đứng đắn thì người ta chỉ nói: đồ mất nết.
Nhưng nếu những người dâng mình làm tôi tớ Chúa mà nói lời pha trò không đứng đắn thì người ta sẽ nói: đồ quỷ, cha cố gì kì dzậy ?
Cứ lấy thái độ tự nhiên và nói lời đơn sơ thì người khác thích nghe và vui vẻ, hơn là pha trò với những lời lẽ ẩn dụ không đứng đắn.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư

-------------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info

See Also

3/16/2017
Mỗi ngày một câu danh ngôn của các thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
3/16/2017
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
3/15/2017
Suy Niệm Lễ Truyền Tin
LM. Anthony Trung Thành
3/15/2017
Mỗi ngày một câu danh ngôn của các thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
3/15/2017
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
3/15/2017
Đón nhận ơn tái sinh
Lm GB Nguyễn Minh Hùng
3/14/2017
Mỗi ngày một câu danh ngôn của các thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
3/14/2017
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
3/14/2017
Gặp gỡ Chúa Giêsu
Lm.Giuse Nguyễn Hữu An
3/13/2017
Suy Niệm Lễ Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ Maria
Lm. Anthony Trung Thành
3/13/2017
Mỗi ngày một câu danh ngôn của các thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
3/13/2017
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
3/12/2017
Mỗi ngày một câu danh ngôn của các thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
3/12/2017
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
3/11/2017
Suy Niệm Chúa Nhật III Mùa Chay – Năm A
Lm. Anthony Trung Thành
3/10/2017
Mỗi ngày một câu danh ngôn của các thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
3/10/2017
Mỗi tuần SỐNG một câu Lời Chúa (CN 2 MC)
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
3/10/2017
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
3/10/2017
Thời kỳ thuận lợi để biến đổi tâm hổn
Lm Đan Vinh
3/10/2017
Lắng nghe, yêu mến và thực hành Lời Chúa trong cuộc sống
Lm Jude Siciliano OP