2. Thiên Chúa muốn chúng ta cầu cứu Ngài, gò ép Ngài, và muôn chúng ta chiến thắng muốn vì lời cầu nguyện.

(Thánh Gregory)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

-----------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info