Mỗi ngày một câu danh ngôn của các thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.3/16/2017
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu


2. Thiên Chúa muốn chúng ta cầu cứu Ngài, gò ép Ngài, và muôn chúng ta chiến thắng muốn vì lời cầu nguyện.

(Thánh Gregory)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

-----------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info

See Also

3/16/2017
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
3/15/2017
Suy Niệm Lễ Truyền Tin
LM. Anthony Trung Thành
3/15/2017
Mỗi ngày một câu danh ngôn của các thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
3/15/2017
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
3/15/2017
Đón nhận ơn tái sinh
Lm GB Nguyễn Minh Hùng
3/14/2017
Mỗi ngày một câu danh ngôn của các thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
3/14/2017
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
3/14/2017
Gặp gỡ Chúa Giêsu
Lm.Giuse Nguyễn Hữu An
3/13/2017
Suy Niệm Lễ Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ Maria
Lm. Anthony Trung Thành
3/13/2017
Mỗi ngày một câu danh ngôn của các thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
3/13/2017
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
3/12/2017
Mỗi ngày một câu danh ngôn của các thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
3/12/2017
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
3/11/2017
Suy Niệm Chúa Nhật III Mùa Chay – Năm A
Lm. Anthony Trung Thành
3/10/2017
Mỗi ngày một câu danh ngôn của các thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
3/10/2017
Mỗi tuần SỐNG một câu Lời Chúa (CN 2 MC)
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
3/10/2017
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
3/10/2017
Thời kỳ thuận lợi để biến đổi tâm hổn
Lm Đan Vinh
3/10/2017
Lắng nghe, yêu mến và thực hành Lời Chúa trong cuộc sống
Lm Jude Siciliano OP
3/9/2017
Đức tin
Lm. Jb Nguyễn Minh Hùng