Chương 15:

CẦU NGUYỆN (1)


“Anh em hãy cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ” (Lc 22, 40)

1. Cầu nguyện là sức mạnh mà chúng ta phải dựa vào. (Thánh John Bosco)Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

-----------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info