41. Khi suy niệm mà tạp niệm đến, thì phải thật bình an đem tâm hồn của mình đặt trước tòa Thiên Chúa.

(Thánh Teresa of Avila)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

---------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info