NGÀY ĐÔNG ẢM ĐẠM
Ảnh của Richard Drysdale
Tuyết mùa đông, ôi tuyết sầu ảm đạm
Đơn sắc màu, trắng phủ khắp thế gian
Trắng hoang mang, không gian đầy lạnh lẽo
Lặng lẽ tìm, vô vọng…..ấm áp ơi!
(Trích thơ của Typn Huỳnh)