THU VỀ TRƯỚC NGÕ
Ảnh của Nguyễn Ngọc Liên
Lạc vào phố cũ nhà xưa
Dường như ngày ấy thu vừa ghé qua
Góc này tình dõi theo hoa
Cây kia ríu rít mách ta với mình..
(Trích thơ của Song Thu)