DIỀU THUYỀN
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn
Nhìn chiếc diều thuyền bay trong gió
Nhớ về hải tặc biển Đông năm nào !!!.
(bt)