NHÀ THỜ QUÊ TÔI XƯA
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn
Giáo đường chốn ấy quê tôi,
Nhớ thương xóm đạo khuất nơi quê nghèo!
(Trích thơ của Đinh văn Tiến Hùng)