ĐỨC MẸ THÁNG HOA
Ảnh của Vũ đình Huyến, Lm. (CMC)
Tháng hoa Mẹ đẹp nhất đời
Tháng hoa chuỗi hạt tuyệt vời Mẹ yêu
Tháng hoa ngắm Mẹ diễm kiều
Tháng hoa kinh sáng, kinh chiều nở hoa.
(Trích thơ của Trầm Hương Thơ)