LỄ RẰM THÁNG GIÊNG
Ảnh của Nguyễn Bá Khanh
Cúng quanh năm
Không bằng cúng rằm tháng giêng.
(Ca dao)