QUÊ TÔI BÊN BIỂN
Ảnh của Joseph Nguyễn Tro Bụi
Làng tôi
Lưng dựa vào dãy núi
Mắt thẳng nhìn ra hướng biển khơi
Tôi là con của một vùng đồi
Nhưng cũng là con của biển
Tình đất nước quyện vào máu thịt
Tôi lớn lên trong nắng gió
núi đồi và sóng nước đại dương …
(Trích thơ của Thuận Hữu)