THÁNH GIÁ LƯNG TRỜI
Ảnh của Nguyễn Bá Khanh
Ôi thập giá tín thành oai vệ,
Đứng ngang nhiên sừng sững giữa trời.
Dù núi sông lịch sử đổi dời
Những thời đại lùi vào xưa cũ,
Thập giá vẫn là nền vũ trụ,
(Trích thơ của Trăng Thập Tự)