Bày tỏ "những lo ngại rất nghiêm trọng" trước hiện trạng là nhiều vùng rộng lớn của Iraq và Syria đang phải nằm dưới sự kiểm soát của cái gọi là Nhà nước Hồi giáo và Mặt Trận Al-Nusra, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 15 tháng 8 đã cáo buộc 6 tên đầu sỏ của bọn khủng bố Hồi Giáo IS là Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabidi al Jahani, Hajjaj Bin Fahd Al Ajmi, Abou Mohamed al Adnani, Said Arif, Abdul Mohsen Abdallah Ibrahim al Charekh và Hamid Hamad Hamid al-Ali đã phạm vào những tội ác chống nhân loại.

Trong một cuộc bỏ phiếu nhất trí hiếm khi xảy ra tại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, tất cả các quốc gia thành viên đã đồng thanh chấp thuận một nghị quyết do Vương quốc Anh đề nghị trong đó kêu gọi tất cả các quốc gia trên thế giới chú ý quan tâm đến "những tác động tiêu cực nghiêm trọng của hệ tư tưởng cực đoan bạo lực và những hành động gây phương hại đến sự ổn định của khu vực, những hành vi vô nhân đạo đang tàn phá các quần thể dân sự và vai trò của các nhóm cực đoan này trong việc kích động căng thẳng giữa các tôn giáo."

Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc cũng đặt cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở miền Bắc Iraq ở mức độ khẩn cấp cao nhất – là "Cấp 3" - vì quy mô và sự phức tạp của tình hình, trong đó ảnh hưởng đến hàng trăm ngàn người đã phải di tản bởi quân khủng bố Hồi Giáo IS.

Hội đồng Bảo an đã lên án với các điều khoản mạnh nhất "những hành động khủng bố của IS và hệ tư tưởng cực đoan bạo lực của nó, cùng những vi phạm nhân quyền và pháp luật nhân đạo quốc tế."

Hội đồng, chỉ ra rằng IS là "một nhóm tách ra từ Al-Qaeda”, và nhắc lại rằng Mặt Trận Al-Nusra cũng đã từng bị đưa vào danh sách trừng phạt. Vì thế, Hội đồng cảnh cáo bất cứ ai và bất cứ quốc gia nào ủng hộ bọn IS dưới mọi hình thức "bao gồm việc tài trợ, trang bị vũ khí, lập kế hoạch tuyển dụng hoặc thông tin bằng các công nghệ truyền thông bao gồm cả phương tiện truyền thông internet và xã hội hay qua bất kỳ phương tiện nào khác. "

Hội đồng đòi hỏi IS, Mặt Trận Al-Nusra và tất cả các cá nhân khác cũng như các nhóm liên quan đến Al-Qaeda phải chấm dứt tức khắc tất cả các hình thái bạo lực và các hành động khủng bố và lập tức giải tán.

Hội đồng kêu gọi tất cả thành viên của Liên Hiệp Quốc có những biện pháp ở tầm mức quốc gia hầu "ngăn chặn việc gia nhập vào hàng ngũ các chiến binh khủng bố”, và "đưa chúng ra trước công lý cũng như tiếp xúc ngay với những người có nguy cơ bị tuyển dụng vào hàng ngũ bọn khủng bố, cảnh cáo họ không được đến Syria và Iraq.”

Hội đồng cũng tái khẳng định rằng các quốc gia có trách nhiệm ngăn chặn việc bán hay cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp các vũ khí cho IS và Mặt Trận Al-Nusra.

Hội Đồng cũng quyết định phong toả tài sản trong các trương mục ngân hàng, và cấm đi lại đối với 6 tên đầu sỏ được nêu ở trên.