Hôm thứ Sáu 4 tháng 7 là phiên họp cuối cùng trong khóa họp thứ 5 của nhóm các vị Hồng Y cố vấn cho Đức Giáo Hoàng về quản trị Giáo Hội và cải cách Giáo triều Rôma.

Nhóm các vị Hồng Y này trước đây thường được gọi là nhóm G8 vì gồm 8 vị Hồng Y. Nay báo chí gọi là nhóm G9 vì Đức Thánh Cha Phanxicô vừa chính thức đưa thêm Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh vào nhóm này.

Trong phiên họp hôm thứ Sáu, các vị đã xem xét lại cấu trúc của các phòng ban Vatican. Theo Cha Federico Lombardi, giám đốc Phòng Báo Chí Tòa Thánh, "các vị đã thảo luận đặc biệt về Hội đồng Giáo hoàng về Giáo dân và Hội đồng Giáo hoàng về gia đình, nhấn mạnh sự đóng góp và vai trò của giáo dân, các cặp vợ chồng và phụ nữ."

Mặc dù, có nhiều anh chị em giáo dân là thành viên của các bộ, các Hội đồng Giáo hoàng và các ủy ban trung ương Tòa Thánh, Hiến Chế Pastor Bonus (Mục Tử Nhân Lành) có từ năm 1988 và hiện vẫn còn giá trị trông đợi nơi anh chị em giáo dân những trách vụ tư vấn chứ không điều hành công việc quản trị Giáo Hội.

Nhóm các vị Hồng Y cố vấn đang tìm kiếm những cách thức để trao cho anh chị em giáo dân nhiều trách nhiệm hơn, đặc biệt là trong các cơ chế có liên quan đến các vấn đề của riêng người giáo dân.

Cha Federico Lombardi nói rõ rằng "chưa có quyết định nào cụ thể đã được đưa ra" trong kỳ họp này.

Đức Giáo Hoàng và chín vị Hồng Y cũng đã trao đổi về công việc của các sứ thần Tòa Thánh, và về thủ tục bổ nhiệm giám mục.

Các vị đã lên đường trở về nhà với rất nhiều ý tưởng và dự án đang chờ giải quyết. Cuộc họp tiếp theo của các vị được dự trù diễn ra trong hai ngày 15 và 17 tháng Chín.