NHỮNG CON ỐC LỘNG LẪY
Ảnh của Diệp Hải Dung
(Hình chụp Opera House, Sydney Harbor)
Những vỏ ốc chứa âm thanh trong đấy
Gió đại dương đi qua ca hát suốt bốn mùa...
(Trích thơ của Thuận Hữu)