Đức Thánh Cha Phanxicô

Đức Thánh Cha nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc cầu nguyện liên lỉ trước những sự dữ đang ùa tới

VATICAN CITY, ngày 30 tháng 4, 2013 (Zenit.org) – Trong Thánh Lễ sáng nay, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc trao phó Giáo Hội cho Thiên Chúa qua việc cầu nguyện liên lỉ. Đức Thánh Cha dâng Thánh Lễ với nhân viên của Văn Phòng Quản Trị Tài Sản Tòa Thánh.

Đức Thánh Cha nói, trong khi công việc làm của chúng ta có thể bảo vệ Giáo Hội, điều Thiên Chúa làm còn quan trọng hơn nhiều. “Chúa là Đấng duy nhất có thể đối diện với sự dữ và chiến thắng nó. Nếu chúng ta không muốn thần dữ của thế gian này ôm lấy Giáo Hội trong vòng tay, chúng ta phải trao phó Giáo Hội cho Đấng có thể vượt thắng thần dữ của thế gian này.”

Ngài nói: “Ở đây chúng ta có câu hỏi: Chúng ta cầu nguyện cho Giáo Hội? Cho toàn thể Giáo Hội? Cho những người anh chị em chúng ta không quen biết, ở khắp mọi nói trên thế giới? Đây là Giáo Hội của Chúa, và trong lời cầu nguyện của chúng ta, chúng ta nói với Chúa: Lạy Chúa, xin hãy nhìn đến Giáo Hội của Chúa. Chính đây là Giáo Hội của Người. Giáo Hội của Chúa gồm có các anh chị em chúng con. Đây là một lời cầu xin phải đến từ trái tim.”

Trong khi rất dễ cầu xin Thiên Chúa ban cho một điều gì mình cần, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, điều căn bản là chúng ta phải cầu nguyện cho “tất cả những ai đã chịu phép rửa.”

Đức Thánh Cha Phanxicô nói: "Trao gửi Giáo Hội cho Chúa là một kinh nguyện giúp cho Giáo Hội tăng trưởng. Và đây cũng là một hành động của đức tin. Chúng ta không làm gì được, tất cả chúng ta là những đầy tớ nghèo hèn của Giáo Hội. Chính Chúa giúp cho Giáo Hội sống, gìn giữ và làm cho tăng trưởng, làm cho thánh thiện, bảo vệ và che chở chống thần dữ của thế gian và những gì nó muốn Giáo Hội trở thành, tóm lại là trở nên trần tục hơn. Đây chính là nguy cơ trầm trọng!”

Đức Thánh Cha 76 tuổi lưu ý là một Giáo Hội trần tục, với một tinh thần của thế gian, là một Giáo Hội suy yếu, “một Giáo Hội thất bại, không thể loan truyền Phúc Âm, sứ điệp cuả thập giá, thảm kịch của thập giá. Giáo Hội không thể loan truyền điều này nếu quá trần tục.”

Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu trao phó những người già nua, bệnh tật, những trẻ em và thanh thiếu niên cho Chúa giữa những gian lao thử thách. Ngài tiếp: làm được như vậy, “Chúa sẽ ban cho chúng ta, giữa những gian lao thử thách, sự bình an, chỉ có Người mới có thể ban cho.”

Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Nền hoà bình mà thế giới không thể đem lại, nền hoà bình không thể mua được, nền hòa bình là một quà tặng thực sự của sự hiện diện của Chúa Giêsu ngay bên trong Giáo Hội. Xin hãy trao phó tất cả cho Chúa, xin hãy gìn giữ Giáo Hội của các bạn trong những cơn thử thách, để cho không mất đức tin, để cho không mất hy vọng.”

Đức Thánh Cha Phanxicô kết thúc bài giảng bằng việc cầu xin Thiên Chúa ban cho tất cả mọi tín hữu sức mạnh để không mất đức tin và niềm hy vọng. Ngài nói: “Trao phó Giáo Hội cho Chúa sẽ làm cho chúng ta và Giáo Hội tốt lành hơn. Sẽ cho chúng ta có nền hòa bình tốt đẹp hơn, sẽ làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn trong khi chúng ta chịu đau khổ.”