Phụng Vụ - Mục Vụ
12/12/2018
11/12/2018
“Chúng Tôi Phải Làm Gì?”  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
11/12/2018
10/12/2018
10/12/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
10/12/2018
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 2 MV)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
10/12/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
09/12/2018
09/12/2018
Hãy vui lên  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
08/12/2018
08/12/2018
CN 2C Mùa Vọng : Con mắt nhìn đường  LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
08/12/2018
08/12/2018
08/12/2018
07/12/2018
06/12/2018
06/12/2018
Để Mọi Người Nhận Biết Ơn Cứu Độ  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
06/12/2018
Giọt nước mắt vui  Lm Vũdình Tường
06/12/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
06/12/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
05/12/2018
Khẩn Trương Dọn Đường Để Chúa Đến  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
05/12/2018
05/12/2018
Gioan Tẩy giả - Ngôn Sứ cao trọng nhất  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
05/12/2018
04/12/2018
Sửa đường là sám hối  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
04/12/2018
Chúa Nhật II Mùa Vọng C  Lm. Jude Siciliano, OP
04/12/2018
Thi ca Tuần Chúa Nhật II Mùa Vọng  Lm. Giuse Trần Việt Hùng
03/12/2018
03/12/2018
Ca Nhập Lễ Chúa Nhật II Mùa Vọng  Trần Anh Linh/Trần Văn Huyến
02/12/2018
01/12/2018
Sám hối và đổi mới  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
01/12/2018
Chớ chè chén say sưa  Lm Phaolô Nguyễn Quốc Hưng
01/12/2018
30/11/2018
CN I Mùa Vọng : Vọng Tử  LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
30/11/2018
30/11/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
30/11/2018
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN I MV)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
30/11/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
30/11/2018
30/11/2018
Sẵn sàng đón Chúa đến  Phêrô Nguyễn Văn Hương
29/11/2018
Chúa Nhật I Mùa Vọng C  Lm. Jude Siciliano, OP
29/11/2018
Hãy Đứng Thẳng Và Ngẩng Đầu Lên!  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
29/11/2018
Tỉnh thức cầu nguyện  Lm Vũdình Tường
28/11/2018
Thi ca Chúa Nhật I Mùa Vọng . C  Lm. Giuse Trần Việt Hùng
27/11/2018
27/11/2018
Ngẩng Đầu Lên  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
26/11/2018
Tỉnh thức và cầu nguyện  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
25/11/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
25/11/2018
ĐỨC CHÚA GIÊ-SU KITÔ VUA VŨ TRỤ  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
25/11/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
24/11/2018
24/11/2018
Kháng Chỉ  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
24/11/2018
23/11/2018
23/11/2018
23/11/2018
22/11/2018
Chúa Kitô Vua Vũ Trụ  Lm. Jude Siciliano, OP
21/11/2018
21/11/2018
Chúa Giêsu Kitô, Vua tình yêu và sự thật  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
21/11/2018
Vương Miện  Lm Vũdình Tường
21/11/2018
20/11/2018
Nước của Sự Thật  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
20/11/2018
20/11/2018
19/11/2018
Ca Nhập Lễ và Ca Hiệp Lễ Chúa Nhật I Mùa Vọng  Trần Văn Huyến /LM Nguyễn Hữu Triết
18/11/2018
Đức Giêsu Kitô, Vua vũ trụ  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
17/11/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
17/11/2018
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (N 33 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
17/11/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
17/11/2018
16/11/2018
Chứng Nhân Kitô Giáo  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
15/11/2018
Chúa Nhật XXXIII Thường Niên B  Lm. Jude Siciliano, OP
15/11/2018
15/11/2018
Chuẩn bị ngày Chúa đến  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
14/11/2018
Hiện Thực  Lm Vũdình Tường
14/11/2018
14/11/2018
14/11/2018
13/11/2018
13/11/2018
13/11/2018
Chọn Đấng chịu đóng đinh  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
12/11/2018
12/11/2018
Ngày cùng tận của thế giới  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
10/11/2018
CN 32B : hai bà góa, ba cách cho  LM. Anphong Nguyễn Công Minh
10/11/2018
09/11/2018
09/11/2018
Cho thì có phúc ơn là nhận  Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
09/11/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
09/11/2018
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 32 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
09/11/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
08/11/2018
Chúa nhật 32 TN B : Tình Góa  Lm, Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
07/11/2018
Bác ái  Lm Vũdình Tường
07/11/2018
07/11/2018
07/11/2018
Suy niệm Chúa nhật 32 TN.B  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
06/11/2018
06/11/2018
Một Ly Sữa  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
05/11/2018
Canh Thức Giáng Sinh Năm 2018  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
05/11/2018
Đồng tiền của bà góa  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
04/11/2018
Chúa Nhật XXXII Thường Niên B  Lm Jude Siciliano OP
03/11/2018
03/11/2018
02/11/2018
02/11/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
02/11/2018
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 31 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
02/11/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
02/11/2018
01/11/2018
Sự thanh luyện cần thiết  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
01/11/2018
Chúa Nhật XXXI Thường Niên B  Lm Jude Siciliano OP
01/11/2018
31/10/2018
Tình Yêu Chúa  Lm Vũdình Tường
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
Các Con hãy nên Thánh  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
30/10/2018
30/10/2018
30/10/2018
30/10/2018
30/10/2018
Việc làm của Đức tin là Đức ái.  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
30/10/2018
30/10/2018
Niềm Vui Với Các Thánh Trên Trời - 01/11  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
29/10/2018
Lễ các Thánh Nam Nữ  Lm Jude Siciliano OP
29/10/2018
Suy niệm lễ các Thánh  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
29/10/2018
Suy niệm lễ các Linh Hồn  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
28/10/2018
Mến Chúa yêu người  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
28/10/2018
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 30 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
26/10/2018
26/10/2018
26/10/2018
26/10/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
26/10/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
26/10/2018
25/10/2018
Lòng tin của anh đã cứu chữa anh !  Lm Giuse Nguyễn văn Nghĩa
25/10/2018
Hai mặt  Lm Vũdình Tường
24/10/2018
Chúa Nhật XXX Thường Niên  Lm. Jude Siciliano
24/10/2018
Thi ca suy niệm Chúa Nhật 30 TN B  Lm. Giuse Trần Việt Hùng
24/10/2018
23/10/2018
23/10/2018
Mắt Đức Tin  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
22/10/2018
Người hành khất mù Báctimê  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
22/10/2018
20/10/2018
Quyền bính để phục vụ  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
20/10/2018
Tham Vọng  Lm Vũdình Tường
20/10/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
20/10/2018
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 29 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
20/10/2018
Chúa nhật truyền giáo  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
20/10/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
20/10/2018
20/10/2018
19/10/2018
Chúa nhật 29 TN B: Về ba tuyến nhân vật  LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
19/10/2018
Chúa nhật 29 TN B: Bài học về phục vụ  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
19/10/2018
Chúa nhật 29 TN B: Làm đầy tớ  Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
18/10/2018
Chúa Nhật XXIX Thường Niên  Lm. Jude Siciliano, OP
17/10/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
17/10/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
17/10/2018
Giới trẻ dấn thân truyền giáo  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
16/10/2018
16/10/2018
16/10/2018
16/10/2018
Phục vụ trong yêu thương  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
16/10/2018
16/10/2018
Thi ca suy niệm Chúa Nhật 29 TN. B  Lm. Giuse Trần Việt Hùng
15/10/2018
Thái độ đúng đắn với tiền của  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
13/10/2018
12/10/2018
CN 28 B: Có 2 cách để lạc đà chui qua lỗ kim  LM. Alf. Nguyễn Công Minh. OFM
11/10/2018
11/10/2018
Chúa Nhật 28 TN B : Đứt Ruột  LM . Nguyễn Văn Nghiã
11/10/2018
Chúa Nhật XXVIII Thường Niên  Lm. Jude Siciliano, OP
10/10/2018
10/10/2018
10/10/2018
10/10/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
10/10/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
10/10/2018
08/10/2018
Người Công Chính Tân Ước  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
08/10/2018
Kho báu đích thực  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
07/10/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
07/10/2018
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 27 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
07/10/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
06/10/2018
06/10/2018
06/10/2018
Cả hai trở nên một xương một thịt  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
05/10/2018
04/10/2018
Chúa Nhật XXVII Thường Niên  Lm. Jude Siciliano, OP
04/10/2018
Thủy chung  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
03/10/2018
03/10/2018
03/10/2018
03/10/2018
Suy niệm lễ Đức Mẹ Mân Côi  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
03/10/2018
Hãy Siêng Năng Lần Hạt Mân Côi  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
03/10/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
03/10/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
02/10/2018
02/10/2018
Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 27 – B  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
01/10/2018
01/10/2018
01/10/2018
Sự chung thủy của tình yêu  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
30/09/2018
“Sao Anh Siêng Lần Chuỗi”  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
30/09/2018
Gia đình thánh  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
29/09/2018
Tình Yêu Chính Là Sứ Vụ  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
29/09/2018
28/09/2018
CN 26 TN B : Chặt hai tay…, ba cách hiểu  LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
28/09/2018
28/09/2018
27/09/2018
27/09/2018
Chúa Nhật XXVI Thường Niên B  Lm. Jude Siciliano, OP
27/09/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
27/09/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
26/09/2018
Nạn Độc Quyền  Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
26/09/2018
25/09/2018
Đừng bao giờ là cớ vấp phạm  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
25/09/2018
Tin Mừng dữ dội  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
25/09/2018
24/09/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
24/09/2018
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 25 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
24/09/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
23/09/2018
Cái giá người môn đệ phải trả  Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
22/09/2018
Chúa Nhật 25 TN B : Ra đường…, về nhà…  LM. Alf. Nguyễn Công Minh. OFM
22/09/2018
22/09/2018
Lý tưởng phục vụ  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
22/09/2018
21/09/2018
Xin cha tha cho họ vì họ lầm…  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
20/09/2018
Chúa Nhật XXV Thường Niên  Lm. Jude Siciliano, OP
20/09/2018
20/09/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
20/09/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
20/09/2018
19/09/2018
Bước theo Chúa trong khiêm hạ  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
19/09/2018
Lãnh đạo là người phục vụ  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
19/09/2018
Người lớn nhất  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
19/09/2018
18/09/2018
15/09/2018
Anh em bảo thầy là ai? - CN XXIV QN B  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
15/09/2018
14/09/2018
Chúa Nhật 24 TN B : Đường yêu thương  Lm Giuse Nguyễn văn Nghĩa
14/09/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
14/09/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
14/09/2018
13/09/2018
Kinh suy tôn Thánh Giá  Kinh thời Trung Cổ
13/09/2018
Chúa Nhật XXIV Thường Niên  Lm. Jude Siciliano, OP
13/09/2018
CN 24B : Có mấy thứ thập giá ?  LM. An Phong Nguyễn Công Minh, ofm
12/09/2018
12/09/2018
11/09/2018
11/09/2018
Thầy là ai?  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
10/09/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
10/09/2018
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 23 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
10/09/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
09/09/2018
08/09/2018
Bài Giảng Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ  Lm. Giuse Trương Đình Hiền
08/09/2018
07/09/2018
Từ bỏ chính mình  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
07/09/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
07/09/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
07/09/2018
CN 23 TN B : Có 3 thứ điếc  LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
06/09/2018
Chúa Nhật XXIII Thường Niên  Lm Jude Siciliano OP
06/09/2018
06/09/2018
Chúa Nhật XXIII TN B : Hãy Mở Ra  Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
06/09/2018
06/09/2018
06/09/2018
Mở ra  Lm Vũdình Tường
05/09/2018
Suy niệm tin mừng Chúa Nhật 23 B  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
05/09/2018
Hãy mở ra  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
04/09/2018
03/09/2018
03/09/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
03/09/2018
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 22 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
03/09/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
01/09/2018
Chúa Nhật 22 B TN: Sạch – Dơ  LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
01/09/2018
01/09/2018
01/09/2018
01/09/2018
Câm và điếc  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
31/08/2018
Lề luật và thái độ giữ luật  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
31/08/2018
31/08/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
31/08/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
30/08/2018
30/08/2018
Thiện căn hệ tại lòng ta  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
30/08/2018
Chúa Nhật XXII Thường Niên  Lm. Jude Siciliano, OP
30/08/2018
Con tim bệnh tật  Lm Vũdình Tường
29/08/2018
Giữ Luật với lòng mến Chúa  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
29/08/2018
29/08/2018
Cao cả và bi đát  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
28/08/2018
26/08/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
26/08/2018
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 21 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
26/08/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
25/08/2018
Tẩy rừa con tim  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
25/08/2018
Chọn Lựa  LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
25/08/2018
24/08/2018
Chọn lựa : Một hành vi không dễ  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
23/08/2018
Chúa Nhật XXI Thường Niên  Lm. Jude Siciliano, OP
23/08/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
23/08/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
23/08/2018
Hoang đường  Lm Vũdình Tường
23/08/2018