CHÚA BAO TRÙM MỌI XÊ-DA

Chúa Giêsu nói một câu nổi tiếng: “Của Xê-da trả Xê-da, của Thiên Chúa trả Thiên Chúa.” Và trong dòng lịch sử người ta thường áp dụng lời này để tách biệt giữa hai lãnh vực Đạo với đời, tôn giáo với chính trị, thần quyền với thế quyền.

Tuy nhiên, trong thực tế đời sống, tách biệt tôn giáo với chính trị không phải là chuyện dễ. Trên thế giới, nhiều quốc gia lấy tôn giáo làm quốc giáo, tôn giáo chi phối mọi sinh hoạt xã hội. Ngược lại, một số quốc gia chủ trương vô thần, muốn gạt bỏ tôn giáo ra khỏi đời sống xã hội, nhà cầm quyền tự quyền quyết định mọi sự, không có thần thánh nào hết. Còn lại những quốc gia khác thì dung hòa tôn giáo với chính trị, nhưng tách biệt rạch ròi: chuyện tôn giáo, chuyện của Chúa là ở trong đền thờ, còn ngoài xã hội là chuyện của chính quyền, của Xê-da. Tách biệt như vậy khiến cho Chúa khá lép vế, Chúa chỉ có chỗ nhỏ bé trong đền thờ, người ta dành chút ít thời giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật, còn lại mọi nơi chốn khác, thời giờ khác là của trần gian, của Xêda.

Phân chia tách biệt như vậy rõ ràng là không ổn. Chả lẽ Chúa là Chúa cả trời đất, tạo dựng muôn loài, lại được một phần bé nhỏ vậy thôi sao? Thật là bất công, bất hiếu. Chắc chắn Chúa là Đấng Tối Cao không cần phải cạnh tranh với bất cứ nhà cầm quyền trần gian nào. Chúa vượt trên mọi vua quan, Chúa bào trùm mọi sự, Chúa làm chủ muôn loài.

Thế thì, nếu đồng tiền in hình ảnh Xêda sẽ trả Xêda, thì cả vũ trụ trời đất đều mang dấu vết của Thiên Chúa, cả con người được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa phải trả cho Chúa, phải phụng sự Chúa.

Thiên Chúa đã ban tặng hình hài thân xác linh hồn này, thiên nhiên đất nước không khí này cho nhân loại. Chúng ta phải dùng món quà Chúa ban để làm cho cuộc đời, cho thế giới tốt đẹp hơn, phản chiếu hình ảnh rạng ngời vinh quang Chúa. Amen.