Phân phối thực phẩm tại Alexandra, nước Nam Phi

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý đã bổ sung thêm một đóng góp cứu trọ khác, sau lần can thiệp đầu tiên lên tới 6 triệu euro luôn dành cho cùng một mục đích và tất cả các phân bổ khác cho nước Ý. Các quỹ đến từ tám phần ngàn mà giáo dân đóng góp cho Giáo Hội Công Giáo sẽ được sử dụng để giúp các nước châu Phi và các nước nghèo khác đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng khó khăn do đại dịch gây ra.

Theo thông cáo của Hội đồng Giám mục Ý: "Nhận thức được rằng tình hình vốn đã rất bi thảm của các quốc gia này có thể trở nên tàn khốc, Chủ tịch HĐGMY đã ủy thác Dịch vụ can thiệp từ thiện vì ích lợi cho các nước thuộc Thế giới thứ ba và Caritas Ý để phát triển một chiến lược hành động, cho phép tăng số lượng dự án, chọn chúng từ các dự án được trình bày bởi các bệnh viện và các tổ chức Công Giáo hoạt động trong khu vực và được coi là hiệu lực sau lần đầy tiên biểu hiện quan tâm. Do tính nghiêm trọng của hoàn cảnh, các dự án được tài trợ phải được hoàn thành trong vòng ba tháng kể từ khoản trợ giúp được giải ngân."

Với sự phân bổ sau này, tổng số các can thiệp trực tiếp của HĐGMY để đối mặt với tình trạng khẩn cấp của coronavirus ở Ý và ở các nước nghèo đã tăng lên 227,9 triệu. Một khoản tiền phải thêm vào cho các can thiệp của các giáo phận riêng lẻ và của tất cả các tổ chức khác của thế giới Công Giáo và ưu tiên là các tố chức từ thiện được tài trợ hàng năm trên khắp nước Ý. Năm 2019, ví dụ, 285 triệu euro đã được sử dụng cho mục đích từ thiện này. Điều này mang lại tổng số các can thiệp HĐGMY chỉ với con số đáng chú ý là 509,9 triệu euro.

Lm. Nguyễn Tất Thắng OP