VŨ KHÚC ÂN TÌNH
Ảnh của Lê Trị
Nơi đây chỉ có đôi mình
Cùng nhau vũ khúc ân tình dấu yêu.
(bt)