RẠNG ĐÔNG
Ảnh của Lê Trị
Rạng đông bừng sáng chân trời
Con đường phía trước rạng ngời lối đi
Vững tâm…
Bền chí…
Kiên trì…
Bước chân thận trọng việc gì cũng nên…
(Trích thơ của Nguyễn Chín)