MẸ NGỖNG DẠY CON
Ảnh của Nguyễn Đức Cung
Dạy con từ lúc còn non
Để khi khôn lớn con còn mưu sinh.
(nđc)