ĐÓN MỪNG CHÚA GIÁNG SINH/HOLIDAY SEASON

Ảnh của Robert Helfman

Hằng năm cứ tháng mười hai

Nhân gian chào đón Ngôi Hai giáng trần.

(bt)