GỌI ĐÀN
Ảnh của Đặng Đức Cương
Tiếng chim vang lừng gọi đàn trong sương sớm
Vang trong trời xa như giục lòng trong gió sương
Ngang mây thiết tha lời ca còn dư vang …
(Trích ca khúc của Hoàng Quí)