HẠNH PHÚC TUỔI GIÀ

Ảnh của Nguyễn Đức Cung

Hạnh phúc tuổi già - còn có đôi

Tâm đầu ý hợp - chẳng chia phôi

Vui bao kỷ niệm cùng chung sống

Sung sướng trọn đời thỏa mãn rồi!

(Trích thơ của Minh Lương Trương Minh Sung)