Cáo lỗi cùng quý tác giả gửi bài cho Vietcatholic trong tuần qua

Thưa quý vị, Ban Biên tập Vietcatholic trong tuần qua đã phải dành hết thì giờ cho các buổi họp nhân dịp ViệtCatholic kỷ niệm 20 năm thành lập. Do đó, các bài vở tin tức qúy vị gửi đến đã không được công bố kịp thời

BBT thành thật cáo lỗi cùng quý vị.

Đại Diện Ban Biên Tập

Nguyễn Long Thao